Mezőkövesd oraz kultura matyó

ODKRYJ ŚWIAT KULTURY MATYÓ!

Mezőkövesd i kultura Matyó

Miejscowość położona u stóp Gór Bukowych jest stolicą Ziemi Matyó. Hafty Matyó oraz stroje ludowe także obecnie są symbolem węgierskości, hungarikum. W 2012 roku wpisano je na listę Światowej Spuścizny Kulturalnej.

W 1646 roku król Mátyás dał Mezőkövesd rangę miasta rolniczego. Kilka lat później władca odwiedził miasto w dniu Świętego Władysława, przez co także w późniejszych epokach był popularny w gronie mieszkańców. Od niego wywodzi się podobno nazwa Matyó, która jest zdrobnieniem od Mátyás - Maciej.


Kościół Świętego Władysława

Budynek jest zabytkiem, na jego miejscu już w XIII wieku stał kościół gotycki. Jego nawa w 1786 roku, za wyjątkiem prezbiterium, został on rozebrany i został powiększony w kształcie krzyża oraz wydłużony - nowa część została wzniesiona w stylu barokowym. Prastare prezbiterium jest obecnie kaplicą Św. Marii. Nową wieżę wzniesiono najpierw w 1898 roku, która została uszkodzona podczas rewolucji w 1956 roku i zamiast niej kościół otrzymał nową wieżę w 1960 roku.

Freski są autorstwa urodzonego w Mezőkövesd światowej sławy artysty-malarza Istvána Takácsa. Zabytkowy pomnik barokowy znajdujący się w parku na tym placu w czasie panowania Marii Teresy zbudowali mieszkańcy miasta, jako dziękczynienie za ocalenie w epidemii dżumy.


Muzeum Matyó

Budynek ówczesnego Hotelu Korona, pod długich przygotowaniach oraz przebudowie i odrestaurowaniu, w dniu 25 czerwca 2005 roku, przejęło nowe Muzeum Matyó, które w następnym roku uzyskało zaszczytny tytuł „Muzeum Roku” w uznaniu działalności wystawowej oraz jego charakteru przyjaznego odwiedzającym.

Bogatą i szeroką ekspozycję prezentującą hafty Matyó oraz codzienne życie mieszkańców regionu, jak również ich święta mogą odwiedzać także osoby niepełnosprawne.


Plac Bohaterów (Hősök tere)

Po przejściu spacerem na drugą stronę Placu Świętego Władysława (Szent László tér), która nosi już nazwę Placu Bohaterów w letnią pogodę pragnienie możemy zaspokoić ze strumienia wody wypływającego z pomnika. Jednym z charakterystycznych budynków na tym placu jest szkoła podstawowa wzniesiona na miejscu byłej synagogi. Pamięć wywiezionych podczas II wojny światowej upamiętnia tablica położona na prawo od wejścia. Pomnik najemników upamiętnia mieszkańców Mezőkövesd podejmujących się kiedyś prac sezonowych w rolnictwie.


Dzielnica Hadas

Jest to część miasta, którą można swobodnie odwiedzać, choć ma charakter skansenu - zachowała starą strukturę zabudowy. W mających 100-150 lat i położonych przy krętach uliczkach domach otwarto ekspozycje oraz miejsca twórczości. Wchodząc przez bramę do tej dzielnicy, pierwszym domem jest dom rodziny Kovács trudniącej się malarstwem ludowym i do niej należy też sąsiedni dom, gdzie są prezentowane charakterystyczne hafty. W domu prezentującym pierniki i należącym do Anny Pető od kwietnia 2008 roku goście mogą zapoznać się z wystawą „Najpiękniejsze bajki mojego dzieciństwa” - jest to stała wystawa bajek. Wielu prezentacjom rękodzielnictwa towarzyszą efekty świetlne.

Dom ówczesnej Bóri Kisjankó uważany jest za centrum duchowe i intelektualne tej części miasta. Dom pochodzący z XIX wieku prezentuje rękodzielnictwo regionu. Obok niego stoi dom Margit Gari Takács dający corocznie miejsce wielu ekspozycjom i imprezom - była właścicielka słynna jest z opowiadania bajek, a w domu znajduje się także wystawa instrumentów muzycznych. Bez opłaty można odwiedzić także pracownię szlifierza szkła, Tibora Jancsó, który znajduje się naprzeciw studni z żurawiem. Dom artysty-malarza jest pielęgnowany przez innych artystów, między innymi Mihálya Laczkó Pető i Arankę Tabori. W domu tym, zbudowanym w 1817 roku znajduje się także charakterystyczny kiedyś na Węgrzech piec zwany „Bubos kemence”. Naprzeciw niego, w domu pokrytym wypalanymi kafelkami z emalią znajduje się wystawa kafelków praz obrazów pastelowych. Artysta ludowy, Tibor Fehér w małym domu z trzcinową strzechą wystawia swe prace - garnki gliniane, które wielokrotnie były nagradzane.


Muzeum Maszyn Rolniczych

Unikalne w Europie muzeum zostało otwarte w 1979 roku - głównie ze zbiorów prywatnych Jánosa Hajdu Fis, które liczyły wiele setek eksponatów. Wyjątkowo bogata wystawa stawia pamiątkę przodkom naszych maszyn oraz maszynom naszych przodków. Widoczne są tam nie tylko maszyny starsze od 100 lat i do dzisiaj działające, lecz także podwórze gospodarcze Matyó ze stajnią, zabudowaniami gospodarczymi, a także bogato zdobiony dom odpoczynku.

Mezőkövesd leżący u stóp Gór Bukowych jest stolicą Ziemi Matyó. Hafty Matyó oraz stroje ludowe tego regionu także obecnie są ucieleśnieniem węgierskości, hungarikum. W roku 2012 zostały wybrane częścią Światowego Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO.

Book now!

Best price guarantee

Did you find a better price in another website?

Click here